Hãy tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm dần đi ?

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 12 SGK lí 8)

Hãy tính độ lớn của vận tốc trung bình của trục bánh xe trên mỗi quãng đường từ A đến D. Trục bánh xe chuyển động nhanh lên hay chậm dần đi ?

Bài làm:

Tính vận tốc trung bình trên các quãng đường AB, BC, CD là

vAB = 0,05/3 = 0,017 m/s ;

vBC = 0,15/3 = 0,05 m/s ;

vCD = 0,25/3 = 0,08 m/s.

Vậy từ A đến D trục bánh xe chuyển động nhanh dần.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021