Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh và Huế?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 160 – sgk địa lí 12

Hãy xác định các ngành công nghiệp chủ yếu của các trung tâm công nghiệp Thanh Hóa, Vinh và Huế?

Bài làm:

Trung tâm công nghiệp Bắc Trung Bộ

Quy mô

Cơ cấu ngành

Thanh Hóa

Dưới 9 nghìn tỉ đồng

Cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng

Vinh

Dưới 9 nghìn tỉ đồng

Cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến lâm sản

Huế

Dưới 9 nghìn tỉ đồng

Cơ khí, chế biến lương thực, thực phẩm

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021