Hỏi người thân về một số lễ hội của dân tộc mình

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Hỏi người thân về một số lễ hội của dân tộc mình

Bài làm:

Ví dụ một số lễ hội của dân tộc Kinh là:

  • Lễ hội Đền Hùng (Giỗ tổ Hùng Vương) – Phú Thọ
  • Lễ hội chùa Hương – Hà Nội (Mỹ Đức, Hà Tây cũ)
  • Lễ hội Yên Tử – Quảng Ninh
  • Lễ hội đền Gióng – Sóc Sơn, Hà Nội
  • Lễ hội Lim – Bắc Ninh
  • Lễ hội đền Trần – Nam Định...
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021