Hướng dẫn giải câu 7 bài 16: Tính chất hóa học của kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 7.(Trang 51 SGK) Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 1,52 g. Hãy xác định nổng độ mol của dung dịch bạc nitrat đã dùng (giả thiết toàn bộ lượng bạc giải phóng bám hết vào lá đồng).

Bài làm:

Giả sử số mol của đồng là x (mol)

PTHH: Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag ↓

(mol) x 2x

Khối lượng lá đồng tăng thêm là 1,52 g

=>1,52 = mAg – mCu = 108.2x – 64x = 152x

=>x = 0,01 mol

Số mol của bạc là : nAg = 2.0,01 = 0,02 mol

Nồng độ dung dịch AgNO3:

CMAgNO3 = n/V = 0,02/0,02 = 1 (M)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021