I. Đột biến nhiễm sắc thể

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Đột biến nhiễm sắc thể

- Hãy phán đoán xem 1 NST hoặc cả bộ NST có thể bị biến đổi, mất tính đặc thù như thế nào?

Bài làm:

- NST cũng có thể biến đổi gọi là đột biến NST.

- Đột biến NST là sự biến đổi NST về cấu trúc, hình thái hoặc số lượng NST.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021