[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 21: Hình có trục đối xứng

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 21: Hình có trục đối xứng trang 98 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hình có trục đối xứng trong thực tế

Hoạt động 1: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó chồng khít nên nhau.

Hoạt động 2: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Khi gấp hai nửa đường tròn thì chúng sẽ chồng vừa vặn lên nhau.

Hoạt động 3: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Hình được cắt có hai phần giống nhau

Luyện tập: Trang 99 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Những hình có trục đối xứng là: A, B, H, E

2) Những hình có trục đối xứng là : a)

3) Một số ví dụ về hình có trục đối xứng: mặt bàn, cái mâm, viên bi, ...

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 4: Trang 100 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó.

Hoạt động 5: Trang 100 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trục đối xứng của hình thoi là đường thẳng đi qua đường chéo của nó.

Hình thoi có 2 trục đối xứng

Hoạt động 6: Trang 100 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm của hai cạnh đối diện của hình chữ nhật

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5.1: Trang 102 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Chỉ ra trục đối xứng của hình thang cân.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.2: Trang 102 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.3: Trang 102 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình sau đây, hình nào có trục đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.4: Trang 102 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quan sát những hình dưới đây và cho biết:

Giải câu 5.4 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a) Hình nào không có trục đối xứng?

b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng?

c) Hình nào có hai trục đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021