[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 24: So sánh phân số .Hỗn số dương

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 24:So sánh phân số .Hỗn số dương trang 9 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Hoạt động 1:Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : 6=2.3 ; 4= => BCNN(6,4)= .3=12

=$\frac{10}{12}$

=$\frac{21}{12}$

Hoạt động 2:Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : 5=1.5 ; 2= 2.1 => BCNN(5,2)= 5.2=10

=$\frac{-6}{10}$ ; $\frac{-1}{2}$ =$\frac{-5}{10}$

2. So sánh hai phân số

Hoạt động 3:Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu : Trong hai phân số có cùng một mẫu dương ,phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn .

Ta có : < $\frac{9}{11}$ vì 7< 9.

Luyện tập 2: Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. > $\frac{-7}{9}$ vì -2>-7.

b. > $\frac{-10}{7}$ vì 5

Hoạt động 4:Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ta có : 6=2.3 ; 4= => BCNN(6,4)= .3=12

=$\frac{10}{12}$ ; $\frac{3}{4}$=$\frac{9}{12}$ Vì 10>9 nên $\frac{10}{12}$>$\frac{9}{12}$ hay

>$\frac{3}{4}$.

Kết luận : Phần bánh còn lại của bạn tròn nhiều hơn phần bánh cong lại của bạn vuông.

Luyện tập 3: Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.BCNN(10,15)=30 nên ta có :

=$\frac{7.3}{10.3}$ =$\frac{21}{30}$ ;

=$\frac{11.2}{15.2}$ =$\frac{22}{30}$.

Vì 22>21 nên

b.BCNN(8,24)=24 nên ta có :

=$\frac{-1.3}{8.3}$ =$\frac{-3}{24}$ ;

.

Vì -3>-5 nên > $\frac{-5}{24}$ . Do đó $\frac{-1}{8}$ >$\frac{-5}{24}$.

Thử thách nhỏ :<0 và 0<$\frac{31}{32}$ nên

3. Hỗn số dương

Luyện tập 4 :Trang 9 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.=$3\frac{4}{5}$

b.=$\frac{17}{3}$

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 6.8 : Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau :

a. và $\frac{-6}{7}$.

b. và $\frac{-7}{2^{2}.3}$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.9: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

So sánh các phân số sau:

a. và $\frac{1}{24}$ ; b. $\frac{3}{20}$ và $\frac{6}{15}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.10: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Lớp 6A có số học sinh thích bóng bàn , $\frac{7}{10}$ số học sinh thích bóng đá và $\frac{1}{2}$ số học sinh thích bóng chuyền .Hỏi môn thể thao mào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhât ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.11: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

a. Khối lượng nào lớn hơn : kg hay $\frac{15}{11}$kg ?

b. Vận tốc nào nhỏ hơn : km/h hay $\frac{4}{5}$ km/h ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.12: Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng sau cho biết chiều dài ( theo đơn vị feet, 1 feet xấp xỉ bằng 30,84 cm) của một số loài động vật có vú nhỏ nhất trên thế giới .

Chuột chũi châu Âu Dơi Kitti Chuột túi có gai Sóc chuột phương Đông

Hãy sắp xếp các động vật trên theo thứ tự chiều dài từ lớn đến bé.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6.13 : Trang 12 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mẹ có 15 quả táo , mẹ muốn chia đều số táo đó cho bốn anh em .Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo ?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021