[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 35 : Trung điểm của đoạn thẳng sgk trang 59 toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Trung điểm của đoạn thẳng

Hoạt động 1: Trang 59 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Điểm gắn trục cách hai đầu thanh gỗ : 1,5m

Hoạt động 2: Trang 59 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Khoảng cách điểm A đến mỗi đầu sợi dây là : 60 m

Hoạt động 3: Trang 59 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Sau khi chạy được 1 giờ ,xe rời xa vị trí A : .100 = 50 km

Cách vị trí B : 100-50=50 km.

Câu hỏi 1: Trang 60 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

I là trung điểm của AB

J không là trung điểm của CD

K không là trung điểm của EF

Luyện tập 1: Trang 60 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có : PE=EQ= =6 đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có : PF=EF= =3 đơn vị.

Vận dụng 1: Trang 60 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Vì trục của vòng quay được coi là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cao nhất và thấp nhất của trục quay nên ta có khoảng cách từ điểm thấp nhất đến trục quay là:

60 :2=30 (m)

Trục quay đang nằm ở cao : 30+6=36 (m)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 8.15 : Trang 61 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình vẽ sau :

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 35 : Trung điểm cảu đoạn thẳng .

a. Em hãy dùng thước thẳng để kiếm tra xem điểm E có phải là trung điểm của đoạn thẳng Ac không

b. Kiểm tra xem E còn là trung điểm của đoạn thẳng nào khác có các đầu mút là các điểm đã cho

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.16 : Trang 61 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính độ dài của đoạn thẳng AB nếu trung điểm I của nó nằm cách mút A một khoảng 4,5 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.17 : Trang 61 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho bốn điểm A,B,C,D cùng nằm trên một đường thẳng sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng AB, D là trung điểm của đoạn thẳng AC. Biết rằng CD=2 cm, hãy tính độ dài của đoạn thẳng AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8.18 : Trang 61 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Gỉa sử có một cây gậy và muốn tìm điểm chính giữa của cây gậy đó .Em sẽ làm thế nào nếu:

a.Dùng thước đo độ dài;

b.Chỉ dùng một sợi dây đủ dài.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021