[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu trang 75 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Dữ liệu thống kê

Hoạt động 1: Trang 75 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Nhiệt độ cao nhất trong các ngày từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 là : 34 , 29 , 28, 31 , 26 , 28 , 26 , 29 , 31 , 28.

b.Những ngày trong các ngày từ 11-14-2019 đến 20-4-2019 dự báo không mưa là:

ngày 13, 16, 18 , 19 , 20.

Hoạt động 2: Trang 76 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Thông tin là số là nhiệt độ cao nhất , nhiệt độ thấp nhất .

Thông tin không phải là số là : ngày có mây không mưa , ngày mưa có mưa.

Câu hỏi 1: Trang 76 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ví dụ dữ liệu về số :

Chiều cao của các bạn học sinh trong lớp 9A là : 153 cm ; 154 cm ; 169 cm ; 178 cm ; 155 cm

Ví dụ về dữ liệu không phải là số :

Những ngày trong tháng 3 Liên đi học .

Luyện tập 1: Trang 76 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a.Dãy số liệu là : (1) Số học sinh các lớp 6 trong trường.

b.(2) Dữ liệu không hợp lí là : rượu vang

Tranh luận : Trang 77 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Em đồng ý với vuông và tròn.

2. Thu nhập dữ liệu thống kê

Luyện tập 2 : Trang 78 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Ngoài thông tin này , em còn thu được thông tin những bạn được điểm 8 trong tổ Một.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9.1 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu , dữ liệu nào không phải là số liệu ?

1.Cân nặng của trẻ sơ sinh ( đơn vị tính là gam );

2.Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế ;

3.Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ ( đơn vị tính là mét ).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.2 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020:

'' Như vậy , chỉ trong 12 ngày ,Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới covid - 19 trong đó có 24 người nước ngoài .Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất , với 20 trường hợp , kế đó là Bình Thuận 9 ca , Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca ".

Thay dấu "?" trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid-19 tại các địa phương tính đến ngày 18-3-2020

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.3 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong gia đình của 35 học sinh lớp 6A.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

Hãy tìm điểm không hợp lí trong bảng thống kê trên.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.4 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy tìm dữ liệu không hợp lí ( nếu có ) trong các dãy dữ liệu sau .

Thủ đô của một quốc gia châu Á:

Hà Nội Bắc Kinh Paris Tokyo Đà Nẵng

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.5 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Để hoàn thiện bảng sau , em sẽ sử dụng phương pháp thu nhập dữ liệu nào ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 bài 38 : Dữ liệu và thu nhập dữ liệu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.6 : Trang 79 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về phương tiện đến trường của các thầy cô giáo trong trường em .

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021