[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Bài tập cuối chương II

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Bài tập cuối chương II trang 56 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 2.53: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm x {50; 108; 189; 1 234; 2 019; 2 020} sao cho:

a) x - 12 chia hết cho 2;

b) x - 27 chia hết cho 3;

c) x + 20 chia hết cho 5;

d) x + 36 chia hết cho 9.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.54: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện phép tính sau rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố

a)

b) 400 : 5 + 40

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.55: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 21 và 98

b) 36 và 54

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.56: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản.

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.57: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Thực hiện phép tính:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.58: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Có 12 quả cam, 18 quả xoài và 30 quả bơ. Mẹ muốn Mai chia đều mỗi loại quả đó vào các túi sao cho mỗi túi đều có cam, xoài, bơ. Hỏi Mai có thể chia được nhiều nhất là mấy túi quà?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.59: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bác Nam định kì 3 tháng một lần thay dầu, 6 tháng một lần xoay lốp xe ô tô của mình. Hỏi nếu bác ấy làm hai việc đó cùng lúc vào tháng 4 năm nay, thì gần nhất lần tiếp theo bác ấy sẽ cùng làm hai việc đó vào tháng mấy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.60: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biết rằng hai số 79 và 97 là hai số nguyên tố. Hãy tìm ƯCLN và BCNN của hai số này.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.61: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Biết hai số và $3^{3}.5^{b}$ có ƯCLN là $3^{3}.5^{2}$ và BCNN là $3^{4}.5^{3}$. Tìm a và b

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.62: Trang 56 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bài toán cổ

Bác kia chăn vịt khác thường

Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa

Hàng 2 xếp thấy chưa vừa

Hàng 3 xếp vẫn còn thừa một con

Hàng 4 xếp vẫn chưa tròn

Hàng 5 xếp thiếu một con mới đầy

Xếp thành hàng 7, đẹp thay

Vịt bao nhiêu? Tính được ngay mới tài.

(Biết số vịt chưa đến 200 con)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021