[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 108

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 108 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5.11: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình bên, em hãy chỉ ra:

a) Những hình có tâm đối xứng;

b) Những hình có trục đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.12: Trang 109 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình dưới đây, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.13: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ các hình sau vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.14: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi vẽ thêm để được hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.15: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong các hình sau, hình nào có trục đối xứng, hình nào có tâm đối xứng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5.16: Trang 108 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hình gấp khúc dưới đây gồm bốn đoạn thẳng có độ dài bằng 1 cm. Em hãy vẽ thêm một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 cm để được một hình có cả trục đối xứng và tâm đối xứng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021