[Kết nối tri thức] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải Bài tập cuối chương IX trang 106 sgk toán 6 tập 2. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 9.33 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi sau đây.

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi.

a.Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

b.Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay?

c.Trong tuần trước , tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.34 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt :

a.Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu;

b.Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng.

Từ kết quả thu được em có kết luận gì ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.35 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh ,4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi .

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

a. Qủa bóng Nam lấy ra có thể có màu gì?

b.Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần , sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bón lại túi trước khi lấy lần sau . Hoàn thiện bảng thống kê sau :

c. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên ;

d.Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Qủa bóng lấy ra có màu

(1) Xanh; (2) Vàng; (3) Đỏ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.36 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp thu được kết quả như trong bảng thống kê 9.11.

a.Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kế này;

b.Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất?Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất ?

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.37 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi , xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi .

Minh đã thực hiện 100 lần và thầy có 58 lần lấy được bi đen.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.38 : Trang 106 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp . Em hãy liệt kê các kết quả có thể.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021