Khoa học xã hội 7 bài 10: Các khu vực châu Phi

 • 1 Đánh giá

Giải bài 10: Các khu vực châu Phi- Sách VNEN khoa học xã hội lớp 7 trang 55. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 1, liên hệ kiến thức đã học và hoàn thành các yêu cầu sau:

 • Kể tên một số nước ở khu vực châu Phi
 • Nêu tên một vài hoạt động sản xuất ở từng khu vực

=> Xem hướng dẫn giải

B.Hoạt động hình thành kiến thức

1.Khám phá khu vực Bắc Phi

a. Khái quát tự nhiên

Quan sát hình 2 và đọc thông tin dưới đây hãy:

 • Xác định giới hạn khu vực Bắc Phi
 • Nêu đặc điểm nổi bật của tự nhiên Bắc Phi

=> Xem hướng dẫn giải

b. Khái quát kinh tế xã hội

Đọc thông tin, quan sát hình 2 và liên hệ kiến thức đã học hãy:

 • Nêu đặc điểm nổi bật về dân cư và nền văn minh cổ đại ở khu vực
 • Giải thích tại sao kinh tế của khu vực Bắc Phi tương đối phát triển
 • Nêu tên và sự phân bố các sản phẩm nông nghiệp công nghiệp của khu vực Bắc Phi

=> Xem hướng dẫn giải

2. Khám phá khu vực Trung Phi

a. Khái quát tự nhiên

Quan sát lược đồ tự nhiên châu Phi (Hình 7, bài 8), hình 1, đọc thông tin và liên hệ kiến thức đã học, hãy:

 • Xác định giới hạn khu vực Trung Phi
 • Nêu những đặc điểm nổi bật của tự nhiên Trung Phi và hoàn thiện nội dung sau:

Thành phần tự nhiên

Phần phía tây khu vực Trung Phi

Phần phía đông khu vực Trung Phi

Địa hình( dạng chủ yếu)

Khí hậu

Thảm thực vật

=> Xem hướng dẫn giải

b.Khái quát kinh tế-xã hội

Quan sát hình 2 đọc thông tin dưới đây, liên hệ kiến thức đã học, hãy:

 • Giải thích vì sao dân cư tập trung đông đúc ở khu vực Trung Phi
 • Nêu tên một số sản phẩm chủ yếu của mỗi nghành nông nghiệp, công nghiệp ở Trung Phi và cho biết sự phân bố
 • Cho biết nguyên nhân của nạn đói thường xuyên xảy ra ở Trung Phi

=> Xem hướng dẫn giải

3. Khám phá khu vực Nam Phi

a. Khái quát tự nhiên

Quan sát hình 1, đọc thông tin và liên hệ kiến thức đã học hãy:

 • Xác định giới hạn khu vực Nam Phi
 • Nhận định đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Nam Phi

=> Xem hướng dẫn giải

b.Khái quát kinh tế-xã hội

Đọc thông tin, quan sát hình 2 và liên hệ kiến thức đã học hãy:

 • Cho biết thành phần chủng tộc của dân cư khu vực Nam Phi khác với Bắc Phi và Trung Phi như thế nào?
 • Nêu các sản phẩm chính của công nghiệp và công nghiệp khu vực Nam Phi
 • Nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia khu vực Nam Phi

=> Xem hướng dẫn giải

C.Hoạt động luyện tập

1. Quan sát hình 1 và dựa vào lược đồ tự nhiên châu Phi (hình 7, bài 8) lược đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi( hình 9 bài 8) hãy hoàn thành nội dung bảng sau:

Đặc điểm tự nhiên

Bắc Phi

Trung Phi

Nam Phi

Địa hình

Khoáng sản

Khí hậu

Môi trường tự nhiên

=> Xem hướng dẫn giải

2. Quan sát hình 2 dựa vào kiến thức đã học hãy lập bảng so sánh đặc điểm kinh tế, xã hội của ba khu vực châu Phi theo gợi ý sau:

Khu vực

Dân cư

Tôn giáo

Đặc điểm của nền kình tế

Bắc Phi

Trung Phi

Nam Phi

=> Xem hướng dẫn giải

D-E.Hoạt động vận dụng-Tìm tòi mở rộng

Nếu em là nhà phân phối hàng xuất nhập khẩu, em sẽ chọn sản phẩm gì của Việt Nam để xuất khẩu sang châu phi và nhập khẩu mặt hàng gì từ châu Phi về Việt Nam? Cho biết lí do.

=> Xem hướng dẫn giải


 • 161 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7