[KNTT] Giải SBT KHTN 6 bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

Giải SBT khoa học tự nhiên 6 bài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên sách "Kết nối tri thức". KhoaHoc sẽ hướng dẫn giải tất cả câu hỏi và bài tập với cách giải nhanh và dễ hiểu nhất. Hi vọng, thông qua đó học sinh được củng cố kiến thức và nắm bài học tốt hơn.

Câu 39.1. Em hãy ghi lại những điều em thu hoạch được sau khi quan sát ngoài thiên nhiên.

a) Địa điểm quan sát:

b) Các môi trường trong khu vực quan sát:

c) Hoàn thành bảng sau về tên các loài thực vật quan sát được, môi trường sống, vị trí phân loại và vai trò của chúng.

Trả lời:

Học sinh trả lời dựa vào địa điểm quan sát thực tế.

Câu 39.2. Vợt bắt bướm được dùng để bắt các loài động vật nào?

A. Bướm, ong, giun đất,

B. Kiến, cào cào, chuồn chuồn.

C, Bướm, cào cào, châu chấu.

D. Châu chấu, tôm đồng, chim sâu.

Trả lời:

Chọn đáp án: C

Câu 39.3. Nhận xét về số lượng thực vật, động vật ở các môi trường khác nhau trong địa điểm quan sát. Môi trường nào có độ đa dạng cao nhất?

Trả lời:

Học sinh trả lời dựa vào kết quả quan sát thực tế.

Câu 39.4. Dưới đây là bảng ghi chép tổng hợp một số loài thực vật, động vật của nhóm các bạn học sinh sau khi được quan sát một khu vực trong tự nhiên. Dựa vào ghi chép này, em hãy dự đoán đặc điểm môi trường của khu vực mà nhóm các bạn đã quan sát. Giải thích tại sao em lại dự đoán như vậy.

Trả lời:

Trong bảng là những loài thực vật và động vật ưa ẩm, chúng thường chỉ sống ở những nơi có độ ẩm cao và ít ánh sáng, do đó khu vực quan sát là nơi ẩm ướt, có thể là chân tường, bờ ao,...

Câu 39.5. Kể tên hoặc dán ảnh các loài thực vật, động vật em đã quan sát và chụp được vào môi trường phù hợp trong Hình 39.

Trả lời:

Học sinh có thể kể tên hoặc sử dụng các hình đã chụp lại để hoàn thành bức tranh.


  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021