Làm thế nào để xác định được tiêu cự của một kính lúp?

  • 1 Đánh giá

III. Kính lúp

Làm thế nào để xác định được tiêu cự của một kính lúp?

Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự của nó càng dài hay ngắn?

Một kính lúp có số ghi . Tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu?

Tại sao khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải điều chỉnh kính sao cho vật nằm trong khoảng tiêu cự của kính và ảnh ảo nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt?

Bài làm:

  • Để xác định được tiêu cự của một kính lúp: Chiếu chùm tia sáng song song tới kính lúp ; tiêu cự có giá trị bằng khoảng cách đo được từ thấu kính đến tiêu điểm hội tụ.
  • Kính lúp có số bội giác càng lớn thì tiêu cự của nó càng ngắn.
  • Một kính lúp có số ghi 1,5x. Tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là cm.
  • Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta phải điều chỉnh kính sao cho vật nằm trong khoảng tiêu cự của kính và ảnh ảo nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt vì khi đó mắt sẽ quan sát được ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật.
  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9