Lấy một quả bóng cao su và một quả bóng nhựa ở góc học tập. Làm thế nào để phân biệt được quả bóng nào được làm từ chất dẻo, quả bóng nào được làm từ cao su?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Lấy một quả bóng cao su và một quả bóng nhựa ở góc học tập. Làm thế nào để phân biệt được quả bóng nào được làm từ chất dẻo, quả bóng nào được làm từ cao su?

Bài làm:

Cách phân biệt quả bóng cao su và một quả bóng nhựa:

  • Ta ném hai quả bóng xuống sàn nhà.
  • Quả bóng nào nảy lên cao hơn là quả bóng cao su, và quả còn lại là quả bóng nhựa.
  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021