Lấy một số ví dụ có sử dụng kiểu câu bị động và câu chủ động

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Lấy một số ví dụ có sử dụng kiểu câu bị động và câu chủ động

Bài làm:

1. Câu chủ động (CCĐ): Bố mẹ yêu thương tôi rất nhiều

Câu bị đông (CBĐ): Tôi được bố mẹ yêu thương rất nhiều

2. Câu chủ động (CCĐ): Thầy giáo cho Nam điểm kém vì không học bài

Câu bị đông (CBĐ): Nam bị thầy cho điểm kém vì không học bài

3. Câu chủ động (CCĐ): Bố mẹ cho tôi đi du lịch trong kì nghỉ hè

Câu bị đông (CBĐ): Tôi được bố mẹ cho đi du lịch trong kì nghỉ hè

4. Câu chủ động (CCĐ): Ngọc tặng em cuốn truyện mới

Câu bị đông (CBĐ): Em được Ngọc tặng cuốn truyện mới

5. Câu chủ động (CCĐ): Tên cướp đã giật chiếc điện thoại trên tay người phụ nữ đi đường

Câu bị đông (CBĐ): Người phụ nữ đi đường bị tên cướp giật chiếc điện thoại trên tay

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021