Loại đèn nào không gây hại cho mắt? Vì sao? Tại sao đèn sợi đốt và cả đèn huỳnh quang sẽ bị thay thế bởi đèn LED?

  • 1 Đánh giá

3. Loại đèn nào không gây hại cho mắt? Vì sao?

4. Tại sao đèn sợi đốt và cả đèn huỳnh quang sẽ bị thay thế bởi đèn LED?

Bài làm:

3. Loại đèn không gây hại cho mắt là đèn LED vì đây là loại đèn duy trì liên tục, ánh sáng tự nhiên, không bị ngắt.

4. Đèn sợi đốt và cả đèn huỳnh quang sẽ bị thay thế bởi đèn LED vì đèn LED sử dụng nguồn điện một chiều, điện áp thấp, hiệu suất quang cao và có tuổi thọ cao cỡ 10000 giờ, tiết kiệm điện....

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 8 VNEN