Lời ca của các bô lão và lời ca nối tiếp của " khách" nhằm khẳng định điều gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 7 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Lời ca của các bô lão và lời ca nối tiếp của " khách" nhằm khẳng định điều gì?

Bài làm:

Lời ca của các bô lão như lời kể, lời hát cất lên bài ca hào hùn đánh đuổi giặc ngoại xâm, như tái hiện lại dòng chảy của lịch sử, kể lại cho con cháu nghe để con cháu thêm tự hào thêm biết ơn đối với những con người đã ngã xuống để bảo vệ đất nước. Tiếp nối những câu chuyện mà các bô lão kể là lời nhân vật khách như một lời tổng kết, khẳng định lại công đức hai vị vua anh minh, lại vừa thể hiện khát vọng hóa bình: “ Bởi đâu đất hiếm, cốt mình thang cao”. Từ đó làm nên giá trị nhân văn cho tác phẩm để lại trong lòng người bài học lịch sử muôn đời, cô gắng tích cực phát huy hết những truyền thông tốt đẹp của ông cha.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021