Lời giải bài 4 chuyên đề Vận dụng bất đẳng thức Côsi để tìm cực trị

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Cho 3 số dương x , y , z thỏa mãn : x + y + z = 2 .

Tìm GTNN của biểu thức :

Bài làm:

Ta có :

=>

<=>

=>

Vậy Min P = 1 <=>

<=>

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021