Mèo con đõ gặp chuyện gì? Mèo con đã làm gì khi ấy?

  • 1 Đánh giá

Khám phá

1. Đọc thơ và trẻ lời câu hỏi

Mèo con tha thổn

Một mình trước sân -

Bỗng tiến lại gần

Một cô mèo lạ. :

Cô kêu: Mậệt quới |

Nhờ cháu dìu cô

Đến chỗ ô tô

Đậu bên hè phế.

Mèo con bỡ ngỡ:

Cô mệt thật kì

Vừa rồi bước đi

Trông sao nhanh nhẹn?

Mèo con chợt hét

Tiếng gọi thột to:

- Bố ơi! Giúp cho

Cô mèo chọy biến.

Xuyến Chỉ

a. Mèo con đõ gặp chuyện gì?

b. Mèo con đã làm gì khi ấy?

c. Em có đồng tình với việc làm của Mèo con không? Vì sao?

Bài làm:

a. Mèo con đã gặp một cô mèo lạ nhờ dìu đến chỗ ô tô đậu bên hè phố.

b. Em đã gọi bố giúp

c. Em đồng tình với việc làm của mèo con. Mèo con rất biết bảo vệ bản thân mình.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021