Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên.

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 10 SGK lí 8)

Một đoàn tàu trong thời gian 1,5h đi được quãng đường dài 81 km. Tính vận tốc của tàu ra km/h, m/s và so sánh số đo vận tốc của tàu tính bằng các đơn vị trên.

Bài làm:

Vận tốc của tàu là: v = s/t = 81/1,5 = 54 km/h = 15m/s

Số đo vận tốc tính theo đơn vị km/h lớn hơn đơn vị m/s. Như vậy khi so sánh vận tốc thì ta phải đổi về cùng một đơn vị đo.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021