Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương ?

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 24 SGK lí 7)

Muốn thu được chùm sáng hội tụ từ đèn ra thì phải xoay pha đèn để cho bóng đèn ra xa hay lại gần gương ?

Bài làm:

Muốn thu được ánh sáng hội tụ từ đèn ra thì chùm tia sáng chiếu vào phải là chùm tia sáng song song. Như vậy ta phải bóng đèn ra xa gương.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021