Thế nào là phản xạ toàn phần?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 172 sgk vật lí 11

Thế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần.

Bài làm:

Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Điều kiện:

  • Ánh sáng truyền từ một môi trường tới môi trường chiết quang kém hơn

n2 < n1

  • Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021