Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: SGK Vật lí 12, trang 21:

Nêu đặc điểm của dao động tắt dần. Nguyên nhân của nó là gì?

Bài làm:

Đặc điểm của dao động tắt dần:

  • Biên độ: Giảm dần theo thời gian.
  • Chu kì, tần số: Chu kì và tần số riêng của hệ.

Nguyên nhân của dao động tắt dần: Do lực ma sát.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021