Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 152 sgk vật lí 11

Nêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?

Bài làm:

Ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ: Máy phát điện, bếp từ, rơ-le điện từ, phanh điện từ,...

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021