Nêu một số đặc điểm sông ở Tây Nguyên và lợi ích của nó?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 93 – sgk địa lí 4

Nêu một số đặc điểm sông ở Tây Nguyên và lợi ích của nó?

Bài làm:

  • Đặc điểm sông ở Tây Nguyên là: có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.
  • Lợi ích của sông ở Tây Nguyên: Cung cấp nước cho Tây Nguyên, đắp đập để làm đập thủy điện.

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021