Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ?

  • 3 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 – sgk địa lí 4

Nêu một số nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ?

Bài làm:

Nguyên nhân dẫn tới cạn kiệt nguồn hải sản ven bờ là:

  • Khai thác bừa bãi, không hợp lí: Đánh bắt bằng mìn, điện…
  • Làm ô nhiễm môi trường biển
  • Làm tràn dầu khi chở dầu trên biển
  • Vứt rác xuống biển làm ô nhiễm nguồn nước.
  • 314 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021