Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 151 – sgk địa lí 4

Nêu vai trò của biển, đảo và quần đảo đối với nước ta?

Bài làm:

Biển, đảo và quần đảo nước ta có vai trò rất quan trọng:

  • Biển: Cung cấp tài nguyên khoáng sản, thủy sản, phát triển du lịch và xây dựng cảng biển.
  • Đảo, quần đảo: là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo, là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước.
  • 197 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021