Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Những thái độ, hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

 • Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.
 • Chê bai những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, là quê mùa.
 • Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống.
 • Không tôn trọng những người lao động chân tay
 • Sống chỉ biết mình, không quan tâm đến người khác
 • Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
 • Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc
 • Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam
 • Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo
 • Lấy chồng sớm trươc tuổi quy định của pháp luật
 • Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Bài làm:

Những hành vi, thái độ thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc:

 • Tìm đọc tài liệu nói về các truyền thống và phong tục, tập quán của dân tộc.
 • Đánh giá cao, kính phục các nghệ nhân của những nghề truyền thống.
 • Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
 • Tích cực tìm hiểu lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc
 • Thích xem phim, kịch, nghe nhạc của Việt Nam
 • Sưu tầm những món ăn và kiểu trang phục dân tộc độc đáo
 • Tìm hiểu và giới thiệu với mọi người về các lễ hội truyền thống của dân tộc.
 • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 9