[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13D: ong, ông

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 13D: ong, ông trang 132 sgk tiếng việt 1 tập 1. Đây là sách nằm trong chương trình đổi mới của Bộ giáo dục - bộ sách Phát triển năng lực. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết các bé sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Nghe - nói

Thi nói tên vật, con vật trong tranh.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13D: ong, ông

Hướng dẫn:

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13D: ong, ông

2. Đọc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13D: ong, ông

c.

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13D: ong, ông

3. Viết (sgk)

4. Đọc

[Phát triển năng lực] Tiếng việt 1 bài 13D: ong, ông

Hướng dẫn:

  • Đọc chuyện: Chim công muốn gì?
  • Vì sao công làm tổ ở bụi cây? - Vì có mấy bạn nhỏ yêu mến công.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021