Phiếu bài tập tuần 24 toán 3 tập 2 (đề B)

  • 1 Đánh giá

Phiếu bài tập tuần 24, đề B toán 3 tập 2. Nội dung của phiếu bài tập nằm gọn trong chương trình học của tuần 24. Nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán. Chúc các em học tốt!

Đề B

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm :

a) 1278 + x 8 = 4878. Giá trị của là:

450 405 540

b) 3721 - x 7 = 2006. Giá trị của là:

425 245 524

c) x 6 + 2478 = 4404. Giá trị của là:

312 231 321

2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Tìm :

a) : 5 = 175 (dư 4), giá trị của là:

A. 879 B. 789 C. 987

b) : 7 = 135 (dư 5), giá trị của là:

A. 905 B. 950 C. 850

c) x 6 = 1700 + 1048, giá trị của là:

A. 458 B. 245 C. 524

3. Đánh dấu (X) vào ô trống sau kết quả đúng.

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 24m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó.

64m 192m 84m

Phần II

1. Tính giá trị của biểu thức:

a) 2468 : 2 x 3 =.......................... b) 2406 : 3 + 1237 =...........................

=.......................... =............................

c) (1560 + 2316) : 4 =......................... d) 3824 - 4560 : 5 =..............................

=.......................... =..............................

2. Một cửa hàng nhận về 4 thùng hàng như nhau, mỗi thùng có 1216kg hàng. Số hàng đó chia đều cho hai xe chở. Hỏi mỗi xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng? ( giải bằng hai cách)

Bài giải:

..................................................

...................................................

3. Nối đồng hồ với thời gian tương ứng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

=> Xem hướng dẫn giải


  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021