Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 88 - sgk Sinh học 7

Quan hệ giữa dinh dưỡng và sinh sản ở châu chấu như thế nào?

Bài làm:

Câu 3:

  • Châu chấu phàm ăn, đẻ nhiều (đẻ nhiều lứa trong năm và nhiều trứng trong một lứa). Nhờ đó, chúng sinh sản rất nhanh và thường gây hại lớn cho cây cối, mùa màng. 
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021