Quan sát các hình kết hợp với các thông tin trong bài, em hãy cho biết: Các ngành nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc?

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Đời sống vật chất

Quan sát các hình kết hợp với các thông tin trong bài, em hãy cho biết:

  • Các ngành nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc
  • Cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng chiếc muôi đồng và thạp muôi đồng để làm gì?
  • Vì sao người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn?

Bài làm:

  • Ngành nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc chính là trồng lúa nước, trồng dâu, nuôi tằm, trồng hoa màu, chăn nuôi, đánh bắt cá,....
  • Cư dân Văn Lang, Âu Lạc sử dụng chiếc muôi đồng và thạp muôi đồng để đựng lúa gạo
  • Người Văn Lang, Âu Lạc thường ở nhà sàn để tránh thú dữ.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo