Quan sát hình 5.1, hãy xác định vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

  • 1 Đánh giá

Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Quan sát hình 5.1, hãy xác định vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

[Cánh Diều] Địa lí 6 bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Bài làm:

Vị trí của Trái Đất:

  • Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh ( sao Thủy, sao Kim, Trái Đất, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thiên Vương, sao Hải Vương)
  • Trái Đất ở vị trí thứ ba theo thứ tự xa dần Mặt Trời
  • Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lý 6 Cánh Diều