Quan sát hình ảnh về cấu trúc nguyên tử

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình ảnh về cấu trúc nguyên tử

1. nguyên tử có cấu tạo như thế nào?

2. nguyên tử có mang điện không?

3. nguyên tố hóa học có thể định nghĩa theo nguyên tử như thế nào?

Bài làm:

câu 1: Nguyên tử có cấu tạo như sau:

  • Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương, nằm ở tâm nguyên tử và lớp vỏ bao bọc bởi các lớp electron (e) mang điện tích âm.
  • Hạt nhân nguyên tử được tạo bởi proton (p) và notron (n). Trong mỗi nguyên tử số proton luôn bằng số electron.

Câu 2: Một nguyên tử chứa số hạt electron bằng số hạt proton thì trung hòa về điện tích, trong khi số electron nếu nhiều hoặc ít hơn thì nó mang điện tích âm hoặc dương và gọi là ion.

Câu 3: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân.

  • 122 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 7 CTST