Quan sát kĩ hình 2.3 (SGK) và ghi kết quả đo tương ứng.

  • 1 Đánh giá

Câu 9. (Trang 10 SGK lí 6)

Quan sát kĩ hình 2.3 (SGK) và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1)..............

b) l = (2).............

c) l = (3)...............

Bài làm:

a) l = 7cm

b) l = 7cm

c) l = 7cm

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021