Ta biết sau khi cọ xát các vật bị nhiễm điện. Tại sao trong các thí nghiệm trên, có trường hợp các vật bị nhiễm điện thì đẩy nhau, có trường hợp các vật bị nhiễm điện lại hút nhau?

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm (SGK KHTN 7 trang 110)

Ta biết sau khi cọ xát các vật bị nhiễm điện. Tại sao trong các thí nghiệm trên, có trường hợp các vật bị nhiễm điện thì đẩy nhau, có trường hợp các vật bị nhiễm điện lại hút nhau?

Bài làm:

Thí nghiệm 1, 2 hai vật đẩy nhau; thí nghiệm 3 hai vật hút nhau. Có hiện tượng như vậy bởi vì 2 mảnh nilong, 2 thanh nhựa sẫm màu có cùng tính chất nên nhiễm điện cùng dấu nên chúng đẩy nhau; còn thanh thủy tinh khác tính chất với thanh nhựa sẫm màu, nhiễm điện khác dấu với thanh nhựa sẫm màu nên chúng hút nhau.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021