Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 10 sgk Ngữ văn 9 tập 2

Tác giả đã phân tích tầm quan trọng của cách đọc sách như thế nào?

Bài làm:

Tác giả đã nêu lên tầm quan trọng của việc đọc sách thông qua việc đưa ra các lí lẽ và dẫn chứng:

  • Đọc sách giúp chúng ta tiếp cận tri thức một sách nhanh và trực tiếp nhất
  • Đọc sách không chọn lọc, đọc lấy số lượng sẽ không đem lại hiệu quả
  • Đọc sách mà không chịu suy nghĩ thì cũng không có tác dụng gì
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 9 tập 2