Tại sao lại nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 121 - sgk Sinh học 10

Tại sao lại nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch?

Bài làm:

  • HIV phá hủy tế bào bạch cầu limpho T => giảm hệ thống miễn dịch
  • Một số vi khuẩn cơ hội tấn công và gây bệnh

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021