Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy? trang 61 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C6: trang 61 - sgk vật lí 6

Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?

Bài làm:

Để tránh tình trạng nắp bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt, vì chất lỏng khi nở, bị nắp chai cản trở, nên gây áp lực lớn đẩy bật nắp ra.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021