Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 173 – sgk địa lí 12

Tại sao trong khai thác tài nguyên rừng ở Tây Nguyên, cần hết sức chú trọng khai thác đi đôi với tu bổ và bảo vệ vốn rừng?

Bài làm:

Tây Nguyên là vùng có diện tích rừng che phủ lớn của cả nước. Có những thời điểm, diện tích rừng chiếm 60% diện tích lãnh thổ. Bên cạnh điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái, hạn chế lũ lụt cho vùng đồng bằng, trong rừng còn có nhiều loại gỗ quý, các loại động vật, thú quý hiếm.

Tuy nhiên, vào những năm gần đây, rừng bị khai thác bừa bãi khiến diện tích rừng đanng bị suy giảm mạnh làm giảm sút nhanh lớp phủ rừng và giảm sút trữ lượng các loại gỗ quý, đe dọa môi trường sống của các loài chim, thú quý, hạ mức nước ngầm vào mùa khô.

Chính những khó khăn đòi hỏi chúng ta khi khai thác phải song song với việc tu bổ và bảo vệ rừng.

Phải ngăn chặn nạn phá rừng.

Khai thác rừng hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới.

Công tác giao đất giao rừng cần được đẩy mạnh.

Đẩy mạnh việc chế biến gỗ tại địa phương.

Hạn chế việc khai thác và xuất khẩu gỗ tròn.

  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021