Thành phố Cần Thơ có những ngành công nghiệp nào phát triển? Vì sao? Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp của thành phố Cần Thơ?

  • 1 Đánh giá

5. Quan sát hình từ 15 đến 20, đọc thông tin và trả lời câu hỏi

  • Thành phố Cần Thơ có những ngành công nghiệp nào phát triển? Vì sao?
  • Hãy kể tên một số sản phẩm công nghiệp của thành phố Cần Thơ?
  • Kể tên một số địa điểm có thể tham quan du lịch ở Cần Thơ?

Bài làm:

  • Thành phố Cần Thơ có những ngành công nghiệp: sản xuất máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu…
  • Một số sản phẩm công nghiệp của thành phố Cần Thơ: máy cày, máy gặt, phân lân, phân đạm...
  • Tên một số địa điểm có thể tham quan du lịch ở Cần Thơ: chợ nổi Cái Răng, bến Ninh Kiều, nhà cổ Bình Thủy, vườn cò Bằng Lăng....

  • 146 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN