Thực dân Pháp đã thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 117 – sgk lịch sử 8

Thực dân Pháp đã thực hiện âm mưu xâm lược Việt Nam như thế nào?

Bài làm:

Âm mưu của Pháp khi xâm lược Việt Nam là: Chiếm xong Đà Nẵng sau đó kéo thẳng ra Huế, nhanh chóng buộc nhà Nguyễn đầu hàng.

Để thực hiện âm mưu đó, chiều ngày 31/8/1858, 3000 quân Pháp – Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.

Rạng sáng 1/9/2858, quân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta. Quân ta đã chống trả quyết liệt. Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Chiến thuật”đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp thất bại.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021