Tìm hiểu đoạn trích sau đây và cho biết

  • 1 Đánh giá

Luyện tập

Bài tập 1: trang 134 sgk Ngữ văn 10 tập 2

Tìm hiểu đoạn trích Nguyễn Trãi, thơ và đời sgk trang 134 và cho biết:

  • Tác giả muốn chứng minh điều gì?
  • Để làm rõ điều cần chững minh, tác giả đã sử dụng những thao tác nghị luận chủ yếu nào?
  • Cách dùng những thao tác nghị luận đó hay ở chỗ nào?

Bài làm:

  • Tác giả muốn chứng minh: "Thơ Nôm Nguyễn Trãi đã tiếp thu nhiều thành tựu của văn hoá dân gian, văn học dân gian"
  • Thao tác nghị luận chủ yếu được tác giả sử dụng để làm rõ điều phải chứng minh là thao tác phân tích
  • Cái hay của cách dùng các thao tác nghị luận : Xem xét sự việc thấu đáo nhờ phân tích ; Tư tưởng đoạn trích được nâng lên cao hơn nhờ quy nạp.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021