Trắc nghiệm địa lí 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo) P1

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo) P1. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Công nghiệp điện tử - tin học là ngành cần

 • A. nhiều diện tích rộng.
 • B. nhiều kim loại, điện,
 • C. lao động trình độ cao.
 • D. tài nguyên thiên nhiên.

Câu 2: Sản phẩm công nghiệp điện tử - tin học thuộc nhóm máy tính là

 • A. thiêt bị công nghệ, phần mềm.
 • B. linh kiện điện tử,các vi mạch.
 • C. ti vi màu, đồ chơi điện tử,catset.
 • D. Máy fax, điện thoại, mạng viba

Câu 3: Ngành nào sau đây được coi là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới ?

 • A. Công nghiêp cơ khí.
 • B. Công nghiệp năng lượng.
 • C. Công nghiệp điện tử - tin học.
 • D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 4: Ý nào sau đây không khải là đặc điểm của ngành công nghiệp điện tử - tin học.

 • A. Ít gây ô nhiễm môi trường.
 • B. Không chiếm diện tích rộng.
 • C. Không tiêu thụ nhiều kim loại, điện, nước.
 • D. Không yêu cầu cao về trình độ lao động.

Câu 5: Sản phẩm của nhánh công nghiệp điện tử - tin học bao gồm :

 • A. Máy công cụ, thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông .
 • B. Thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim loại, máy tính .
 • C. Máy tinh, thiết bị điện tử, điện tử tiêu dùng, thiết bị viễn thông .
 • D. Thiết bị viễn thông, thiết bị điện tử, máy cắt gọt kim lại ,máy tính.

Câu 6: Ti vi màu, cát sét, đồ chơi điện tử, đầu đĩa là sản phẩm của nhóm ngành công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây ?

 • A. Máy tính.
 • B. Thiết bị điện tử.
 • C. Điện tử viễn thông.
 • D. Điện tử tiêu dùng.

Câu 7: Thiết bị công nghệ, phần mềm là sản phẩm của nhóm nhanh công nghiệp điện tử - tin học nào sau đây ?

 • A. Máy tính.
 • B. Thiết bị điện tử.
 • C. Điện tử tiêu dùng.
 • D. Thiết bị viễn thông.

Câu 8: Quốc gia và khu vực nào sau đây đứng đầu thế giới về linh vực công nghiệp điện tử - tin học ?

 • A. ASEAN, Ca-na-da, Ấn Độ .
 • B. Hoa Kì, Nhật Bản, EU.
 • C. Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a, Xin-ga-po.
 • D. Hoa Kì, Trung Quốc, Nam Phi.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện tử - tin học?

 • A. Là một ngành công nghiệp trẻ, bùng nổ từ năm 1990 lại đây.
 • B. Được coi là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia.
 • C. Là thước đo trình độ phát triển kinh tế - kĩ thuật của các nước.
 • D. Chiếm nhiều diện tích rộng, tiêu thụ nhiều kim loại, điện nước.

Câu 10: Công nghiệp điện tử - tin học thuộc nhóm thiết bi điên tử là

 • A. thiết bị công nghệ, phần mềm.
 • B. linh kiện điện tử,các vi mạch.
 • C. ti vi màu, đồ chơi điện tử,catset.
 • D. Máy fax, điẹn thoại, mạng viba

Câu 11: Công nghiệp điện tử - tin học thuộc nhóm thiết bi điên tử tiêu dùng là

 • A. thiết bị công nghệ, phần mềm.
 • B. linh kiện điện tử,các vi mạch.
 • C. ti vi màu, đồ chơi điện tử,catset.
 • D. Máy fax, điẹn thoại, mạng viba

Câu 12: Sản phẩm công nghiệp điện tử - tin học thuộc nhóm thiết bị viễn thông là

 • A. thiết bị công nghệ, phần mềm.
 • B. linh kiện điện từ,các vi mạch.
 • C. ti vi màu,đồ chơi điện tử, catset.
 • D. máy fax, điện thoại, mạng viba

Câu 13: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng bao gồm :

 • A. Thịt, cá hộp và đông lạnh, rau quả sấy.
 • B. Dệt - may, chế biến sữa, sành - sứ - thủy tinh.
 • C. Nhựa, sành - sứ - thủy tinh, nước giải khát .
 • D. Dệt-may, da giầy, nhựa, sành - sứ - thủy tinh.

Câu 14: Ý nào dưới đây không phải là vai trò của ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng ?

 • A. Giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động.
 • B. Nâng cao chất lượng cuộc sống con người .
 • C. Không có khả năng xuất khẩu.
 • D. Phục vụ cho nhu cầu con người.

Câu 15: Ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng nhiều bởi

 • A. Việc sử dụng nhiên liệu, chi phí vận chuyển.
 • B. Thời gian và chi phí xây dựng tốn kém.
 • C. Lao động, nguyên liệu và thị trường tiêu thụ.
 • D. Nguồn nhiên liệu và thị trường tiêu thụ.

Câu 16: những nước nào sau đây có ngành dệt - may phát triển?

 • A. Trung Quốc, Ẩn Độ, Hoa Kì, Đan Mạch.
 • B. Trung Quốc, Án Độ, Hoa Kì, Nhật Bản.
 • C. Trung Quốc, Án Độ, Hoa Kì, Phần Lan.
 • D. Trung Quốc, Ắn Độ, Hoa Kì, Na Uy.

Câu 17: Các thị trường nào sau đây tiêu thụ hàng dệt - may vào loại lớn nhât trên thế giới?

 • A. Nhật Bản, EU, Bắc Mĩ, Bắc Phi.
 • B. Nhật Bản, EƯ, Bắc Mĩ, Nam Phi
 • C. Nhật Bản, EU, Bắc Mĩ, LB Nga.
 • D. Nhật Bản, EU, Bắc Mĩ, Hàn Quốc.

Câu 18: Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm không phải là sản phẩm của ngành

 • A. trồng trọt.
 • B. công nghiệp,
 • C. chăn nuôi.
 • D. thuỷ sản.

Câu 19: Công nghiệp thực phẩm phân bố rộng khắp trên thế giới, không phải vì

 • A. nguồn nguyên liệu phong phú khắp noi.
 • B. nguồn lao động dồi dào ở khắp các nước,
 • C. thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng lớn.
 • D. hàng hoá có khả năng xuất khẩu rộng rãi.

Câu 20: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp thực phẩm?

 • A. Các nước phát triển thường tiêu thụ rất nhiều thực phẩm chế biến.

  B. Ở nhiều nước đang phát triển, ngành có vai trò chủ đạo về giá trị.

 • C. . Sản phẩm của ngành công nghiệp này rất phong phú và đa dạng.

 • D. Ngành này chỉ phân bố tập trung ờ một số quốc gia trên thế giới đang phát triển, ngành có vai trò chủ đạo về giá trị.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)


Trắc nghiệm địa lí 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo) P2
 • 204 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021