Trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Thực hành về hàm ý

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 12 bài: Thực hành về hàm ý. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nghĩa tường minh là gì?

 • A. Nghĩa tường minh là phần nội dung được diễn đạt trực tiếp bằng lời nói trong câu.
 • B. Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng lời nói trong câu.
 • C. Nghĩa tường minh là phần thông báo được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu.
 • D. Nghĩa tường minh là phần nội dung được diễn đạt trực tiếp bởi thái độ của người nói trong câu.

Câu 2: Thế nào là nghĩa hàm ý trong câu ?

 • A. Hàm ý là phần nội dung tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể hiểu được từ những từ ngữ ấy.
 • B. Hàm ý là phần thông báo tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.
 • C. Hàm ý là phần lời nói tuy không được diễn đạt trực tiếp bằng từ ngữ trong câu nhưng có thể hiểu được từ những từ ngữ ấy.
 • D. Hàm ý là phần của nội dung được thông báo không được nói một cách trực tiếp nhưng có thể hiểu để suy ra từ những từ ngữ ấy.

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Về đến nhà, A Phủ lẳng lặng ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra cửa hỏi:

- Mất mấy con bò?

A Phủ trả lời tự nhiên:

- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm

Pá Tra hất tay, nói:

- Quân ăn cướp làm mất bò tao. A Sử! đem súng đi lấy con hổ về.

( Tô Hoài, Vợ chồng A Phủ)

Câu 3: Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ đối với câu hỏi của Pá Tra thì lời đáp có thiếu thông tin gì cần thiết đối với yêu cầu của câu hỏi?

 • A. Thiếu thông tin về số lượng con bò bị mất.
 • B. Thiếu thông tin về số lượng con hổ chạy mất.
 • C. Thiếu thông tin về số lượng gốc đào bị chặt mất.
 • D. Thiếu thông tin về số lượng con bò mới bắt được.

Câu 4: Nếu căn cứ vào lời đáp của A Phủ đối với câu hỏi của Pá Tra thì lời đáp đó thừa thông tin gì so với yêu cầu của câu hỏi?

 • A. A Phủ không nói về số bò bị mất
 • B. A Phủ nói đến công việc dự định và niềm tin của mình.
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai

Câu 5: Cách trả lời này của A Phủ có tác dụng gì?

 • A. Cách trả lời của A Phủ có hàm ý gì và thể hiện sự khôn khéo: Câu trả lời của A Phủ chứa nhiều hàm ý. Không trả lời thẳng, gián tiếp công nhận để mất bò. Nói ra dự định "lấy công chuộc tội" (bắn hổ chuộc tội mất bò); chủ ý thể hiện sự tin tưởng bắn được hổ và nói rõ "con hổ này to lắm". Cách nói hòng chuộc tội, làm giảm cơn giận dữ của Pá Tra.
 • B. Cách trả lời của A Phủ có hàm ý nhưng rất thẳng thắn, có lỗi nhận lỗi, sẽ sửa lỗi một cách tốt nhất có thể (bắn hổ chuộc tội mất bò), làm giảm cơn giận dữ của Pá Tra.
 • C. Cách trả lời của A Phủ có hàm ý gì và thể hiện sự khôn khéo: Không trả lời thẳng, gián tiếp công nhận để mất bò, chỉ nói cho qua dự định "lấy công chuộc tội" (bắn hổ chuộc tội mất bò).

Câu 6: Anh (chị) hãy xác định: Để nói một câu có hàm ý, người ta có thể dùng những cách thức nào?

 • A. Chủ ý vi phạm phương châm về lượng trong giao tiếp (nói thừa lượng tin cần thiết hoặc nói thiếu lượng tin so với yêu cầu của cuộc giao tiếp)
 • B. Chủ ý vi phạm phương châm cách thức (nói mập mờ, vòng vo, không rõ ràng, ràng mạch)
 • C. Sử dụng các hành động nói gián tiếp
 • D. Tùy ngữ cảnh mà sử dụng một hay phối hợp các cách thức trên

Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi

"Những lúc như thế thì một người dẫu khôn ngoan cũng không bình tĩnh được. Nhất là khi trông thấy một thằng chỉ đến vòi tiền uống rượu như Chí Phèo. Tuy vậy, cụ cũng móc sẵn năm hào. Thà móc sẵn để tống nó đi cho chóng. Nhưng móc rồi cụ cũng phải quát một câu cho nhẹ người:

- Chí Phèo đấy hở? lè bè vừa chứ tôi không phải là cái kho.

Rồi ném bẹt năm hào xuống đất, cụ bảo hắn:

- Cầm lấy mà cút. Đi đi cho rảnh. Rồi làm ăn chứ cứ bảo người ta mãi à?

Hắn trợn mắt, chỉ vào mặt cụ:

- Tao không đến đây xin năm hào.

Thấy hắn toan làm dữ, cụ đành dịu giọng:

- Thôi cầm lấy vậy, tôi không còn hơn.

Hắn vênh cái mặt lên rất kiêu ngạo:

- Tao đã bảo, tao không đòi tiền

- Giỏi ! Hôm nay mới thấy anh không đòi tiền. Thế thì anh cần gì?

Hắn giõng dạc:

- Tao muốn làm người lương thiện."

( Nam Cao, Chí Phèo)

Câu 7: Câu nói "Tôi không phải cái kho" của Bá Kiến có hàm ý là gì?

 • A. Từ chối trước lời đề nghị xin tiền như mọi khi của Chí Phèo (cái kho - biểu tưởng của cải, tiền nong, sự giàu có. Tôi không có nhiều tiền)
 • B. Trì hoãn lời đề nghị xin tiền như mọi khi của Chí Phèo (cái kho - biểu tưởng của cải, tiền nong, sự giàu có. Tôi không có nhiều tiền)
 • C. Đồng ý trước lời đề nghị xin tiền như mọi khi của Chí Phèo (cái kho - biểu tưởng của cải, tiền nong, sự giàu có)

Câu 8: Câu nói có vi phạm phương châm cách thức gì trong giao tiếp không?

 • A. Cách nói vi phạm phương châm cách thức
 • B. Cách nói vi phạm phương châm về lượng
 • C. Cách nói vi phạm cả hai phương châm cách thức và lượng

Câu 9: Ở lượt lời thứ nhất và thứ hai của mình, Chí Phèo đều không nói hết ý. Phần hàm ý còn lại được tường minh hóa ở lượt lời nào?

 • A. Thể hiện ở lượt lời thứ ba
 • B. Giữ lại không thể hiện nữa
 • C. Thể hiện ở lượt lời thứ tư
 • D. Thể hiện ở lượt lời thứ năm

Câu 10: Chí Phèo không đảm bảo phương châm về lượng và về cách thức như thế nào?

 • A. Vi phạm phương châm về lượng, về cách thức
 • B. Vi phạm phương châm về lượng
 • C. vi phạm phương châm về cách thức
Xem đáp án

=> Kiến thức Thực hành về hàm ý


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021