Trắc nghiệm vật lý 12 bài 17: Máy phát điện xoay chiều

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài 17: Máy phát điện xoay chiều . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong hiện tượng cảm ứng điện từ của Fa-ra-đây:

 • A. vòng dây dẫn kín đóng vai trò quyết định trong việc tạo từ trường xoáy.
 • B. ở ngoài vòng dây dẫn kín không có điện trường xoáy
 • C. chỉ ở trong vòng dây dẫn kín mới xuất hiện điện trường xoáy
 • D. chỉ tại một điểm trong dây có một điện trường mà đường sức của nó là đường cong kín.

Câu 2: Một mạch tiêu thụ điện là cuộn dây có điện trở thuần r = 8 Ω, tiêu thụ công suất P=32 W với hệ số công suất cosφ = 0,8. Điện năng được đưa từ máy phát điện xoay chiều một pha nhờ dây dẫn có điện trở R = 4 Ω. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đường dây nơi máy phát là

 • A. 10√5 V
 • B. 28 V
 • C. 12√5 V
 • D. 24 V

Câu 3: Khi máy phát điện ba pha hoạt động, ở thời điểm suất điện động ở một cuộn dây đạt giá trị cực đại e1=Eo thì suất điện động ở hai đầu cuộn dây còn lại là

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm 4 cuộn dây giống nhâu mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 100 V và tần số 50 Hz. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là Фo=0,375 mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng là

 • A. 300 vòng
 • B. 150 vòng
 • C. 75 vòng
 • D. 37,5 vòng

Câu 5: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện sô có một núm xoay chiều để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí nào?

 • A. ACA
 • B. DCA
 • C. DCV
 • D. ACV

Câu 6: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực, roto quay với tốc độ 900 vòng/phút. Máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ quay của roto là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hoà được vào cùng một mạng điện?

 • A. 300 vòng/phút
 • B. 750 vòng/phút
 • C. 600 vòng/s
 • D. 600 vòng/phút

Câu 7: Trong máy phát điện xoay chiều một pha: gọi p là số cặp cực của nam châm phần cảm, n là số vòng quay của Rô-to trong một dây. Tần số f của dòng điện xoay chiều do mát phát ra bằng

 • A.
 • B.
 • C. np
 • D. 60np

Câu 8: Máy phát điện xoay chiều kiểu cảm ứng có

 • A. phần cảm là phần tạo ra dòng điện
 • B. phần cảm là phần tạo ra từ trường
 • C. lõi thép trong stato được gọi là bộ góp
 • D. phần ứng là phần tạo ra từ trường

Câu 9: Một máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e=220√2 cos100πt (V). Tốc độ quay của roto là 1500 vòng/ phút. Số cặp cực của roto là

 • A. 2
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6

Câu 10: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha

 • A. lúc cực nam của Rô-to đối diện cuộn 1 thì suất điện động ở cuộn 1 cực tiêu.
 • B. có nguyên tắc hoạt động khác với nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều 1 pha.
 • C. suất điện động trong ba cuộn dây lệch pha nhau vì từ thông qua ba cuộn đây lệch pha
 • D. để tránh dòng điện Phu-cô người ta có thể dùng nhựa thay thép khi chê tạo stato.

Câu 11: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha:

 • A. lúc cực bắc của Rô-to đối diện cuộn 1 thì suất điện động ở cuộn 1 bằng 0.
 • B. có nguyên tắc hoạt động khác với nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều 1 pha
 • C. suất điện động trong ba cuộn dây cũng lệch pha nhau vì cùng ba pha với từ thông qua ba cuộn dây

 • D. Dòng điện từ máy phát phải được đưa ra ngoài bằng cách mắc hình sao

Câu 12: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là Rô-to quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứngmà máy phát tạo ra là 50Hz. Số cặp cực của Rô-to bằng

 • A. 12
 • B. 4
 • C. 16
 • D. 8

Câu 13: Một máy phát điện xoay chiều một pah có roto gồm 4 cặp cực tử, muốn tần số của dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì roto phải quay với tốc độ

 • A. 500 vòng/ phút
 • B. 750 vòng/phút
 • C. 1500 vòng/phút
 • D. 3000 vòng/phút

Câu 14: Một khung dây dẵn phẳng có 50 vòng, quay trong từ trường đều, với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động cực đại trong khung dây bằng 311,126V. Từ thông cực đại qua một vòng dây là

 • A. 0,198 Wb
 • B. 0,28 Wb
 • C. 4 Wb
 • D. Wb

Câu 15: Chọn câu sai khi nói về máy phát điện

 • A. Nguyên tắc hoạt động của máy dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ
 • B. Có cầu tạo gồm hai phần: phần cảm tạo ra từ trường, phần ứng tạo ra suất điện động
 • C. Khi phần cảm quay thì cần bộ góp (vành khuyên và hai chôi quét) lấy điện ra ngoài.
 • D. Phần cảm hay phần ứng đều có thể quay được.

Câu 16: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có Rô-to gồm 4 cặp cực, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì Rô-to phải quay với tốc độ là

 • A. 3000 vòng/phút.
 • B. 1500 vòng/phút.
 • C. 750 vòng/phút.
 • D. 500 vòng/phút

Câu 17: Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha: Tại thời điểm t, suất điện động trong cuộn 1 cực đại thì sau đó chu kì, suất điện động trong

 • A. cuộn 1 bằng 0.
 • B. cuộn 2 cực đại.
 • C. cuộn 3 cực đại.
 • D. cuộn 2 bằng 0.

Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha phát ra dòng điện có tần số 60Hz để duy trì hoạt động của một thiết bị kĩ thuật (chỉ hoạt động với tần số 60Hz). Nếu thay roto của máy này bằng roto khác có nhiều hơn một cặp cực thì số vòng quay của roto trong một giờ thay đổi 7200 vòng. Số cặp cực của roto ban đầu là

 • A. 5
 • B. 10
 • C. 15
 • D. 4

Câu 19: Tần số quay của roto luôn bằng tần số dòng điện trong

 • A. tất cả các loại máy phát điện xoay chiều
 • B. động cơ không đồng bộ 3 pha
 • C. máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có nhiều cặp cực
 • D. máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có một cặp cực

Câu 20: Máy phát điện xoay chiều một pha có Rô-to là phần ứng và máy phát điện xoay chiều ba pha giống nhau ở điểm nào sau đây?

 • A. Đều có phần ứng quay, phần cảm có định.
 • B. Đều có bộ góp điện để dẫn điện ra mạch ngoài.
 • C. Đều có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ
 • D. Trong mỗi vòng quay của Rô-to, suất điện động của máy đều biển thiên tuần hoàn hai lần.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 17 vật lí 12: Máy phát điện xoay chiều


 • 150 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021