Trao đổi với các bạn: Các loại thức ăn, đồ uống này có nguồn gốc từ đâu?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát, đọc và nhắc lại

3. Làm việc với phiếu học tập

a. Lấy phiếu học tập " Nguồn gốc của các loại thức ăn, đồ uống" ở góc học tập

b. Trao đổi với bạn: Các loại thức ăn, đồ uống này có nguồn gốc từ đâu?

c. Trao đổi, nhận xét kết quả làm phiếu học tập và các cặp đôi khác.

Bài làm:

Hoàn thành phiếu học tập:

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Khoa học lớp 4 VNEN