Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế của nước ta hiện nay?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ từng ngành kinh tế của nước ta hiện nay?

Bài làm:

Hiện nay, nước ta đang có sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỉ trọng khu vực II, giảm tỉ trọng khu vực I và III. Và tủy theo từng ngành mà trong nội bộ từng ngành lại có sự chuyển dịch riêng. Cụ thể là:

  • Ngành nông nghiệp: Giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. Trong trồng trọt giảm tỷ trọng cây lương thực, tăng tỷ trọng cây công nghiệp (cây CN xuất khẩu, nguyên liệu CN, có giá trị)
  • Ngành công nghiệp – xây dựng: Tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm tỷ trọng công nghiệp khai thác. Ngoài ra, tăng tỉ trọng sản phẩm cao cấp, giảm các sản phẩm có chất lượng thấp và trung bình.
  • Ngành dịch vụ - du lịch: Kết cấu hạ tầng, đô thị phát triển nhanh, nhiều loại dịch vụ mới ra đời như: Viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ...
  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12